Bell Schedule

 • REGULAR BELL SCHEDULE

  Period 1 (90) 7:20 a.m. - 8:50 a.m. (10 min. nutrition break after period 1)

  Period 2 (93) 9:00 a.m. - 10:33 a.m. (Announcements first 5 minutes)

  Period 3 (90) 10:40 a.m. - 12:10 p.m. class or 1st lunch 10:33 a.m. - 11:13 a.m. (40)

  Period 4 (90) 11:13 a.m. - 12:43 p.m. class or 2nd lunch 12:10 p.m. - 12:50 p.m. (40)

  Period 5 (90) 12:50 p.m. - 2:20 p.m.

   

  EARLY RELEASE SCHEDULE - MONDAYS

  Period 1 (65) 7:20 a.m. - 8:25 a.m. 

  Period 2 (65) 8:30 a.m. - 9:35 a.m.

  Period 3 (65) 9:40 a.m. - 10:45 a.m. class or 1st lunch 9:35 a.m. - 10:05 a.m. (30)

  Period 4 (65) 10:10 a.m. - 11:15 a.m. class or 2nd lunch 10:45 a.m. - 11:15 a.m. (30)

  Period 5 (60) 11:20 a.m. - 12:20 p.m.

   

  EARLY RELEASE SCHEDULE – 10:20 a.m. Release

  Period 1 (40) 7:20 a.m. – 8:00 a.m. 

  Period 2 (40) 8:06 a.m. – 8:46 a.m.

  Period 3⁄4 (40) 8:52 a.m. – 9:32 a.m.

  Period 5 (42) 9:38 a.m. – 10:20 a.m.

   

  FLEX SCHEDULE 

  Period 1 (78) 7:20 a.m. – 8:38 a.m.

  FLEX Hour (60) 8:38 a.m. – 9:38 a.m.

  Period 2 (81) 9:38 a.m. – 10:59 a.m.

  Period 3 (78) 11:04 a.m. – 12:22 p.m.  class or 1st Lunch 10:59 a.m. – 11:34 p.m. (35)

  Period 4 (78) 11:39 a.m. – 12:57 p.m. class or 2nd Lunch 12:22 p.m. – 12:57 p.m. (35)

  Period 5 (78) 1:02 p.m. – 2:20 p.m.

   

  FINAL EXAM SCHEDULE DAY #1

  Period 1 (43) 7:20 a.m. – 8:45 a.m.

  Period 2 (43) 8:50 a.m. – 10:20 a.m.

  FINAL EXAM SCHEDULE DAY #2

  Period 3⁄4 (43) 7:20 a.m. – 8:45 a.m.

  Period 5 (43) 8:50 a.m. – 10:20 a.m.